Groep 3

Hallo allemaal,
welkom in groep 3. De eerste week zit er alweer op!! We hebben al 2 letters geleerd. De letter i en de k en we hebben deze letters ook al in ons schrijfschriftje geschreven. We hebben gewerkt met een letterdoos en met het klikklakboekje!!

Via klasbord willen we u op de hoogte houden van wat we allemaal doen in groep 3.

In de week van 11 september is er een oudervertel-middag/ avond. Daar krijgt u nog een persoonlijke uitnodiging voor.
Dinsdag 19 september is er inloop en kunt u 10 minuten in de klas naar de werkboekjes van de kinderen kijken.
Vrijdag 15 september gaan we op schoolreis naar Blijdorp.
Vrijdag 22 september komt de schoolfotograaf.
We gymmen dit schooljaar op de dinsdag en de donderdag (zie brief).
We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken met elkaar.

Met vriendelijke groet, juf Ria en juf Mariska.

Schoolreis Blijdorp