Welkom in de kikkergroep

Hallo allemaal,

In de kikkergroep zitten dit jaar kinderen van groep 1 en groep 2. We zijn met 21 kinderen en 2 juffen. De eerste weken van het schooljaar hebben we veel spelletjes gedaan omelkaar beter te leren kennen. We hebben kennis gemaakt met aap en tijger, handpoppen die van alles meemaken. We hebben van hen geleerd dat er taken zijn die gedaan moeten worden om het gezellig te houden in de klas.

Op maandag, dinsdag en woensdag om en om is juf Esther in de klas, op woensdag om en om, donderdag en vrijdag is juf Karina in de klas. 

We hebben gym op dinsdag en vrijdag.

Op woensdag is het groente-of fruitdag.

We maken ook dit jaar weer gebruik van klasbord. Informatie en foto's worden via klasbord verstuurd. De codes om onze klas te volgen vindt u  naast de deur op ons mededelingenbord.

We gaan er met elkaar een heel gezellig, mooi en leerzaam jaar van maken!