Schoolmaatschappelijk werk

                                                                                                             

 Beste ouders/verzorgers,

 Een nieuw schooljaar is gestart. Ook dit jaar ben ik, Daisy Lutter schoolmaatschappelijk werker, aanwezig op basisschool De Bron.

Het school maatschappelijk werk kan meedenken in allerlei vragen en zorgen met betrekking tot uw kind.

 Wanneer kunt u contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk?

 Wanneer u  zorgen heeft om het welzijn van uw kind . Dit kunnen grote of kleine zorgen zijn.

Bijvoorbeeld:

-          Als uw kind moeite heeft in sociaal contact met leeftijdsgenootjes.

-          Wanneer u denkt dat uw kind last heeft van (faal)angst.

-          Als uw kind weinig zelfvertrouwen lijkt te hebben en hiervan last heeft.

-          Als uw kind agressief reageert of altijd bij conflicten betrokken is.

-          Wanneer u thuis veel strijd heeft met uw kind.

-          Wanneer uw kind erg verdrietig lijkt, erg teruggetrokken is en dit blijft aanhouden.

-          Wanneer uw kind zich niet kan concentreren in de klas, waardoor hij of zij het gevoel heeft achter te raken.

-          Wanneer uw kind in moeilijke situaties zit, waar hij of zij  last van lijkt te hebben, zoals relationele spanningen, echtscheiding of zelfs overlijden van een dierbare.

-          En nog vele andere redenen…….

 Vaak heeft u zelf al veel geprobeerd, maar komt u er niet uit. Dat is niet vreemd, want soms helpt juist een neutraal persoon die meedenkt om bepaalde patronen te doorbreken.

 Wat zijn de mogelijkheden van het schoolmaatschappelijk werk:

 - Inzichtgevende gesprekken die helpen het probleem te verduidelijken.

- Meedenken in oorzaak van probleem, maar ook in het werken aan oplossen van het probleem.

- Kortdurende hulpverlening in de vorm van gesprekken met ouders, de leerkracht en soms het kind.

- Verwijzing naar passende vervolghulpverlening. Denk aan een training sociale weerbaarheid, opvoedingsondersteuning of naar een instelling voor verder onderzoek.

 Wie kunnen het Schoolmaatschappelijk Werk inschakelen?

 Ouders kunnen op eigen initiatief contact met het schoolmaatschappelijk werk opnemen.

Leerkrachten kunnen ouders verwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk.

De intern begeleider en leerkrachten kunnen kinderen aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk.

Ik ben maandagochtend van 8.30 tot en met 12.15 aanwezig op de Bron.

U kunt mij vinden in het kamertje in de tussenruimte/aula.

Ook kunt u telefonisch contact met mij opnemen. Mijn mobiele nummer is 06-36088237.

 Ik wens alle leerlingen en ouders/verzorgers een fijn schooljaar toe!