Vakantieverlof - formulieren

Met ingang van 1 oktober hebben we andere formulieren om verlof aan te vragen. Nu zijn er drie soorten formulieren die u op school kunt halen of die u zelf kan downloaden.

A. Formulier om vakantieverlof aan te vragen buiten de schoolvakanties. =

Vakantieformulier A

B. Formulier voor verlof voor bijzondere omstandigheden, korter dan 10 dagen. =

Vakantieformulier B

C. Formulier voor verlof voor vakantie en bijzondere omstandigheden, langer dan 10 dagen. =   

Vakantieformulier C

U kunt het gewenste formulier downloaden en inleveren bij de leerkracht. Na beoordeling en ondertekening ontvangt u het exemplaar terug. Een kopie wordt naar de leerplichtambtenaar verzonden.